App

Met de 1dagniet-app krijg je advies over hoe je van je huis of appartement een inbraakveilige thuis kan maken!

De app bevat verschillende functionaliteiten, zoals de mogelijkheid om een risicoanalyse van je woning uit te voeren. Die analyse laat toe om via een eenvoudige checklist te bepalen in welke risicoklasse je woning zich bevindt.

Welke maatregelen je al genomen hebt, kan je ingeven in het ‘beveiligingsplan’. Je vinkt aan welke beveiliging al aanwezig is en welke niet, en zo genereer je een advies met de noodzakelijke en aanvullende maatregelen en tips die je kan toepassen om je woning nog veiliger te maken.

Daarnaast kan je je waardevolle voorwerpen registreren in de registratiemap. Je neemt een foto van een voorwerp, sleept het in de registratiemap en voegt enkele kenmerken toe.

Tot slot bevat de app ‘tips en info’ waarin je onder meer preventietips, informatie over vakantietoezicht en de contactgegevens van je lokale diefstalpreventieadviseur kan terugvinden.

Download de 1dagniet-app nu via Play Store voor Android of via App Store voor iOS.

facebooktwitter

Geef een reactie