skip to Main Content
info@1dagniet.be Extranet

Wist je dat er in België meer dan 141 woninginbraken per dag worden gepleegd? De sociale kosten die hieraan verbonden zijn, zijn aanzienlijk: wij betalen jaarlijks meer dan 350 miljoen euro…

Op 18 oktober zal de zesde nationale actiedag plaatsvinden. Op deze dag zullen wij woningdiefstallen bestrijden.

Tip van de week

De diefstalpreventieadviseur helpt je bij het beveiligen van je woning. Het gaat om een politieman of gemeenteambtenaar die specifiek is opgeleid voor diefstalpreventie.

Hij komt gratis bij je thuis om je woning te controleren en geeft advies over de maatregelen die je kan nemen.

Wil je gratis advies ? Neem dan contact op met jouw diefstalpreventieadviseur

Zoek naar een Initiatief

Het is hoog tijd om allemaal samen tegen dit fenomeen op te treden !

De FOD Binnenlandse Zaken, de politie, de gemeentelijke preventiediensten, de buurtinformatienetwerken, de provincies en de private partners verenigen hun krachten om eenieders aandacht te vestigen op het belang van inbraakbeveiliging.


Van 14 tot 20 oktober vinden er in je buurt sensibiliseringsinitiatieven plaats en kan je tips krijgen over de beveiliging van je woning. Je beveiliging begint bij het aannemen van goede gewoonten en het hebben van waakzame buren.

Foto's van initiatieven
Facebook en Twitter

Onze partners