skip to Main Content
info@1dagniet.be Extranet

Actie 1DagNiet – Politiezone Schelde-Leie

  Beschrijving :

  Op 26/10/2018 wordt 1 grote actie gehouden waarbij in de vier gemeenten behorend tot ons grondgebied een controle dispositief wordt opgesteld. De bestuurders die hier passeren krijgen vooral preventietips mee. Wij proberen hierbij zoveel mogelijk burgers te sensibiliseren. Intussen gaat de wijkagent op pad in zijn of haar wijk, om inbraak gevoelige gevelopeningen te bekijken en preventie advies te geven.

  Organisatie :

  Politiezone Schelde-Leie

  Hannelore.bogaert@police.belgium.eu

  Datum:

  26/10/2018

  Tijd:

  Facebooktwitter