skip to Main Content
info@1dagniet.be Extranet

buurtoverleg woninginbraak

Overleg over mogelijke gezamenlijke initiatieven, inclusief input van lokale politie m.b.t.
mogelijkheden en beperktheden van gezamenlijke initiatieven enerzijds en over buurtinformatienetwerken anderzijds.

Facebooktwitter

Geef een reactie