skip to Main Content

Collega’s en partners sensibiliseren

Door het gebruik van de banner in alle uitgaande e-mails van de federale dienst en het kabinet van de gouverneur wordt de actie volop en telkens opnieuw onder de aandacht gebracht van al onze partners met de bedoeling ook hen hiervoor warm te maken. Affiches werden opgehangen in het Federaal huis te Gent opdat zowel collega’s als bezoekers meer aandacht zouden hebben  voor de problematiek van woninginbraken.

(Initiatief ingediend door Federale dienst gouverneur Oost-Vlaanderen)

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie