skip to Main Content
info@1dagniet.be Extranet
de kerstman roept : één dag niet !

de kerstman roept : één dag niet !

De Kerstman bij OPTIEK AM FOUBERT geeft alvast het goede voorbeeld en nodigt iedereen uit op initiatieven te nemen om inbraken tegen te gaan ! Zo wordt deze dag bekend bij het bredere
publiek !

Facebooktwitter

Geef een reactie