skip to Main Content

Deelname van de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene aan het initiatief ‘1 dag niet’

Behalve een verhoogde aanwezigheid van onze politiemensen op het terrein op 11 december met een verscherpte aandacht voor dit type feit, werd de laatste weken een grootschalige preventiecampagne op het getouw gezet in samenwerking met de vzw BRAVVO en XL-prévention, vooral gericht op de belangrijkste handelswijken op het grondgebied van onze politiezone. Dit burgerinitiatief is de uitgelezen gelegenheid voor onze politiediensten om de bevolking te sensibiliseren voor haar rol in de beveiliging van de woning en om enkele tips te geven om inbrekers te ontmoedigen. Wij maken van de gelegenheid gebruik om de bewoners van de Stad Brussel en de gemeente Elsene eraan te herinneren dat zij altijd contact kunnen opnemen met onze diefstalpreventieadviseurs. Hun gegevens zijn te vinden op onze internetsite www.polbru.be in het gedeelte ‘Preventie tegen diefstal’. Laten we deze komende 11 december de dieven een halt toeroepen!

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie